MENÜ EN

Haberler

« Geri
Turkrating Aksa Enerji’yi TR A+ ve TR A2 notlarıyla yüksek kredi kalitesi ve güçlü borç ödeme kabiliyeti seviyelerinde derecelendirdi

Turkrating Aksa Enerji’yi TR A+ ve TR A2 notlarıyla yüksek kredi kalitesi ve güçlü borç ödeme kabiliyeti seviyelerinde derecelendirdi

14.10.2015

 

Turkrating, Şirketimizi yerli para cinsinden ulusal düzeyde yatırım yapılabilir kategoride değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme notumuzu TR A+, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme notumuzu TR A2 ve görünümümüzü ülke koşullarının getirmiş olduğu tekrarlanan seçim süreçlerinin artırdığı belirsizlik ve riskler nedeniyle Durağan olarak belirlemiştir.

Uzun dönem kredi derecelendirme notu olan TR A+, Turkrating tarafından verilen yüksek kredi kalitesi notu olup, TR A notunun (Ortalamanın üzerinde kredi kalitesi) üzerinde konumlandırılmaktadır. TR A+ notumuz Şirketimizin finansal yükümlülükleri yerine getirme kapasitesi açısından uzun vadede güçlü seviyeye ve düşük kredi riskine sahip olduğunu göstermektedir.

TR A2 olan Kısa Vadeli Kredi Derecelendirme notumuz ise, Güçlü borç ödeme kabiliyeti ile en yüksek seviye olan TR A1’in (En güçlü borç ödeme kabiliyeti) bir seviye altında değerlendirilmiştir. TR A2, finansal yükümlülükleri yerine getirme kapasitemizin çok güçlü olduğunu ve kısa vadede düşük kredi riskini göstermektedir.

Kredi notumuz, sektördeki konumumuz, coğrafi dağılımımız ve kaynak çeşitliliğimiz, tecrübeli yönetim kadrolarımız, tamamlanan ve devam eden yatırım projelerimizin nakit akışımız üzerinde yaratacağı olumlu beklentiyi yansıtmaktadır. Finansal borçlarımızdan kaynaklanan kur riski ve piyasalarda artan volatilite, notumuzu baskılayan unsurlar olarak belirtilmiştir.

Raporda, Türkiye’nin her bölgesine yayılmış, neredeyse tüm enerji kaynaklarından üretim yapan 19 santralimiz ile üretim ve organizasyon yapımız sayesinde yakıt fiyatlarındaki dalgalanmaların maliyetlerimiz üzerindeki olumsuz etkilerini minimize edebildiğimiz ve verimliliğimizi artırabildiğimiz vurgulanmıştır.

Faiz Amortisman ve Vergi Öncesi Karlılığımızın (FAVÖK) 5 yıldır istikrarlı bir artış trendinde olduğuna; fiyatlardaki görece ciddi düşüşe rağmen, başarılı yönetim stratejileri ile kaynak çeşitliliği avantajını kullanarak maliyetlerimizi düşürmüş olduğumuza ve FAVÖK’teki artışın devam edeceği beklentisine dikkat çekilmiştir.

Şirket’in hakim ortağı Kazancı Holding’in enerji sektöründeki konumu, uzun yıllara dayanan bilgi ve tecrübesi ile gerektiğinde Şirkete mali destekte bulunma gücü, derecelendirme notumuzu olumlu etkilemiştir. Ayrıca 2012 yılında şirkete yatırım yapan ve şu anda payı %16,6 olan Goldman Sachs International’ın varlığı da olumlu bir faktör olarak görülmüştür.

Rapora göre “yatırım yoğun” bir sektör olan enerji sektöründe borçlanma oranları genel olarak yüksek seyretmektedir. Halka açık ve Aksa Enerji’ye benzer büyüklükteki enerji şirketlerinin borçlanma oranlarının ise çok daha yüksek olduğu raporda tespit edilmiştir.

Haber Resimleri