MENÜ EN

Enerji Politikası

AKSA Enerji,  bulunduğu tüm lokasyonlarda ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uyar, gerekli kaynakları temin eder ve sürekli gelişmeyi temel alan bir enerji yönetim sistemi kapsamında elektrik enerjisi üretim faaliyetlerini gerçekleştirir.

Sürekli iyileştirme faaliyetleri ile enerji kaynaklarının tüketimini hedeflenen miktarda azaltır, enerji verimliliğini arttırır ve enerji kayıplarını azaltır.

Faaliyet alanlarındaki enerji verimliliği çalışmalarında, SCADA sistemi verileri kullanılarak enerji tüketimi ile ilgili verimlilik sorgulanır. Gerçekleşen enerji tüketimi öngörülen değerler ile karşılaştırılır ve performans değerlendirilir. Taşeron çalışanlar dahil tüm çalışanlar çeşitli iletişim araçları ve eğitimler ile politika hakkında bilgilendirir, farkındalık kazanmalarını, Enerji Yönetim Sisteminin ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardına uygun şekilde yürütülmesini sağlar.

Bu amaçla,

  • Enerji performansımızı sürekli iyileştirmeye çalışacağımızı,
  • Amaç ve hedeflerimize ulaşmak için gerekli bilgi ve kaynağı sağlayacağımızı,
  • Enerji kullanımı, tüketimi ve verimliliği ile ilgili olarak tabi olduğumuz yürürlükteki yasal şartlar ve gerekliliklere uyacağımızı,
  • Sürdürülebilir enerji yönetim koşullarını sağlamak için en iyi tesis yönetim standartları ve pratiklerini içeren enerji yönetim prosedürlerini dokümante edip uygulayacağımızı

taahhüt ederiz.

Cemil KAZANCI
CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı