MENÜ EN

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Yurt içi ve yurt dışında faaliyetlerini sürdüren AKSA Enerji, istihdam ettiği insan gücünün sağlıklı ve güvenli ortamlarda çalışması için riski azaltarak sürekli iyileşmeyi hedefler.

İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarının yüklenici çalışanları dâhil olmak üzere tüm çalışanlarca benimsenmesi ve hayata geçirilmesi için bilgilendirmeler, iyileştirme amacıyla izleme-ölçmeler ve yönetim tarafından düzenli gözden geçirme toplantıları yapar.

Vizyon ve politikalar doğrultusunda İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin sürekli gelişen bir şirket kültürü haline gelmesi ve şirketimizin tüm paydaşlar için değer yaratan bir kuruluş olmasını amaçlar.

Bu amaçla,

  • Tüm süreçlerde çalışanlar için güvenli çalışma ortamını sağlamayı,
  • Mevzuatlara ve ilgili diğer yükümlülüklere uymayı,
  • Eğitim faaliyetleri ile İş Sağlığı ve Güvenliği bilincini bir kültür haline getirmeyi,
  • Sıfır kayıp günlü kaza hedefiyle iyileştirici aksiyonlar almayı,
  • Alt yüklenicilerimizin İSG performanslarını arttırmayı,
  • Faaliyetlerimizde bulunan riskleri her düzeyde katılımla değerlendirmeyi,

taahhüt ederiz.

Cemil KAZANCI

CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı