MENÜ EN

Kalite Politikası

Aksa Enerji, küresel güç olma vizyonu doğrultusunda yurt içi ve yurt dışı operasyonlarındaki çalışanlarına, yerel halka ve çevreye saygılı, yerel kanunlara, imzaladığı sözleşme gerekliliklerine ve yatırımcı taleplerine uyumlu olarak faaliyetlerini gerçekleştirir.

Sahip olduğu sektör tecrübesini, küresel güç olmak hedefini benimseyerek yaptığı yeni yatırımlarla her geçen gün arttırarak, stratejik hedeflerine ulaşmak için gerekli tüm kaynakları ayırır.

Verimliliğini arttırmayı, rekabet avantajını elinde tutmayı, mevcut yapısını ve yeni yatırımlarını ilkelerine bağlı kalarak iyileştirmeyi, geliştirmeyi hedefler.

Tüm yöneticilerimiz, yönetim sistemimizin gerekliliklerini bilir, sahiplenir ve tüm kadrolara yaygınlaşmasında sorumluluk alır.

Operasyonel ve yönetimsel tüm süreçlerde risk yönetimi odaklı bir yaklaşım benimser. Sistemin tüm bileşenleri düzenli olarak gözden geçirilerek hedeflerimizi gerçekleştirmedeki yol haritasını belirler ve bu bilgileri paydaşlarımızla şeffaflık ilkesine dayalı olarak paylaşır. Faaliyetlerimizde işbirliği içinde olduğumuz tedarikçilerimize ve diğer tüm iş ortaklarımıza şirket politika ve ilkelerini duyurur, bunlara uygun çalışmaları için teşvik eder.

Bulunduğu lokasyonlardaki halk, çalışanlar, yerel devlet kurumları ve diğer tüm paydaşlar ile olan etkileşiminin farkında ve sorumluluklarının bilincindedir.

Bu bilinçle, faaliyet gösterdiğimiz tüm lokasyonlardaki paydaşlarımızın beklenti ve taleplerini karşılamayı, süreçlerimizi devamlı iyileştirmeyi hedefleyerek faaliyetlerimizi sürdürmeyi taahhüt ederiz.

Cemil KAZANCI
CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı