MENÜ EN

Toplumsal Sorumluluk

Enerji üretiminin ülke ekonomilerinin büyümesi ve toplumsal kalkınmanın sağlanması için temel gereksinim olduğu bilinci ile sürdürdüğümüz faaliyetlerimiz ile ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltıyor; Afrika ülkeleri gibi gelişmekte olan ülkelerin acil enerji ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Böylece yerel halkların enerjiye erişimini artırıyor; yarattığımız istihdam imkânı ile halkların sosyo-ekonomik gelişimine katkıda bulunuyor ve bu ülkelerin kalkınmasına dolaylı olarak destek sağlıyoruz.

YEREL EKONOMİYE VE İSTİHDAMA KATKI

Faaliyet bölgelerimizdeki halk için iş fırsatları yaratılmasını sağlamak amacıyla ihtiyaç duyduğumuz insan kaynağını bölgeden istihdam etmeye özen gösteriyoruz. Santrallerde sağlanan istihdam dışında gerekli ek hizmetler için bölgedeki alt yüklenici firmalar ile çalışıyoruz. Bu sayede yerel iş piyasasının canlanmasına katkıda bulunuyor; bölge halkı için gelir kaynakları oluşturuyoruz.

1112 Tedarikçi Sayısı
1049 Yerli Tedarikçi Sayısı
%94 Yerli Tedarikçi Oranı