MENÜ EN

Çalışanlarımız

Aksa Enerji, çalışanlarını en değerli kaynağı ve paydaşı olarak görmekte ve politikalarını bu çerçevede şekillendirerek çalışanlarına sağladığı şartları her daim iyileştirmek ve sektöründe en çok tercih edilen şirket olmak üzere adımlar atmaktadır.

Şirket, çalışanlarını en verimli şekilde yönetmek ve geliştirmenin iş dünyasında sürdürülebilir bir ilerleme ve değer oluşturacağının bilinciyle hareket etmektedir. Aksa Enerji, çalışanlarının sağlık ve güvenliğini gözeterek her açıdan desteklemek üzere adımlar atmakta, bu alanda eğitimler gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda tüm gerekli önlemlerin alınmasını sağlayarak çalışanlarına sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sunmaktadır.

Gelişime açık ve motivasyonu yüksek çalışanları bünyesinde barındırmayı hedefleyen Aksa Enerji, uzun vadeli hedeflerine çalışanlarının desteğiyle erişebileceğinin bilincinde olarak, insan kaynaklarına yatırım yapmaya devam etmektedir. Aksa Enerji her zaman farklılıklara, çeşitliliğe ve evrensel olarak kabul görmüş insan haklarına saygının hâkim olduğu bir iş ortamını gözetmektedir.

İnsan kaynağını daha etkin ve verimli bir biçimde yönetmek üzere, bütünleşik bir sistem olan ERP (Enterprise Resource Planning - Kurumsal Kaynak Planlama) sistemlerinin geliştirilmesi Şirket’in hedefleri arasındadır. Bu doğrultuda kariyer haritaları ve yetenek havuzunun 2020 yılına kadar belirlenmesi planlanmaktadır.

YETENEK YÖNETİMİ

İş Gücü

2017 yıl sonu itibarıyla Aksa Enerji, 1.019 kişiye istihdam sağlamakta olup çalışanların %76’sı mavi yaka, %24’ü beyaz yakadır. Şirket çalışanlarının %9’u Genel Müdürlük’te, %91’i ise santral ve işletmelerde görev yapmaktadır. Aksa Enerji global bir şirket olarak farklı bölgelerde faaliyet göstermenin ve bu çeşitlilikten beslenmenin organizasyonel yapılanmayı güçlendirdiğine inanmaktadır. Yurt içi ve yurt dışı tüm  santrallerde yerel halkın kalkınması için istihdamın özellikle bölge halkından yapılmasına büyük özen gösterilmektedir. Gana Akaryakıt Enerji Santrali’nde çalışanların %32’si yerel halktan istihdam edilirken, bu oran Madagaskar Akaryakıt Enerji Santrali’nde %59, Mali Akaryakıt Enerji Santrali’nde ise %72’dir.

 

 

 

 

Eğitimler

Aksa Enerji’de, çalışanlarının kişisel ve profesyonel gelişimlerini düzenli aralıklarla organize edilen eğitimlerle destekliyoruz. Verilen eğitimler ile çalışanların yeni beceriler geliştirmesini, teknolojinin ön planda olduğu ve birçok sektörü doğrudan etkileyen enerji sektöründe gerçekleşen gelişmelerden haberdar olmasını, performans ve yetkinliklerini geliştirmesini amaçlıyoruz.

Aksa Enerji 2017 yılında, çalışanlara yönelik toplam 21.183 kişi x saat teknik ve mesleki eğitim çalışması gerçekleşmiştir. Kurum içi ve kurum dışı olmak üzere toplam üç ana başlık altında düzenlenen eğitim çalışmalarına ek olarak, taşeron firmalarda çalışan 400 kişiye İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi verilmiştir. Aksa Enerji’de 2017 yılında taşeronlar dahil 2.409 çalışana 1.278 saat eğitim verilmiştir.

İNSAN HAKLARINA SAYGI

Çalışanların ve iş ortaklarının temel insan haklarına saygı, Aksa Enerji’nin, tüm operasyonları için gözettiği bir yaklaşımdır. 2016 yılında hazırlanmış olan “Aksa Enerji İnsan Hakları Politikası” ile temel insan hakları şartlarını sağlamayı taahhüt eden Şirket’te bu politikaya uyumlu iş süreçlerinin sağlanması Etik Kurul’un sorumluluğundadır. Politika, faaliyet gösterilen tüm ülkelerin resmi dillerine çevrilerek web sitesinde paylaşılmaktadır.

SAĞLIKLI VE GÜVENLİ İŞ ORTAMI

İş Sağlığı ve Güvenliği (ISG), Aksa Enerji’nin öncelikli konuları arasındadır. Şirket tüm çalışanları ve iş ortaklarına, bu konuda gerekli önlemlerin tam olarak alındığı, sıfır kaza hedefine uygun, önleyici güvenlik çalışmalarının yapıldığı bir iş ortamı sunmayı hedeflemektedir.

Şirket olarak OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sertifikası’na sahip olan Aksa Enerji, 2018 yılında ilk etap olarak Ali Metin Kazancı Antalya Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali ve Bolu Göynük Termik Enerji Santrali olmak üzere santral bazında da bu sertifikayı almayı hedeflemektedir. Aksa Enerji, önümüzdeki yıllarda diğer santralleri için de aynı girişimde bulunmayı planlamaktadır.

Şirket, Türkiye genelindeki tüm tesislerinde, birlikte çalıştığı taşeron şirketlerde ve ilişkide olduğu tüm kuruluşlarda İSG’ye yönelik tedbirler almayı taahhüt etmektedir.

Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Raporlarıyla, çalışanların yaralanmalarından doğan problemlerin önlenmesi, İSG performansının artırılması ve nihai olarak sıfır kaza hedefine erişilmesine yönelik değerlendirmeler yapılmakta, olası kaza ve acil durumlar için hazırlıklı olunması amacıyla tüm senaryolara ilişkin acil durum planları hazır bulundurulmaktadır.

 

 

Küresel yatırımlarında da ISG konularına Öncelık veren aksa enerjı, mayıs 2017’de Gana akaryakıt enerjı santralı ıçın Belırledığı “1 milyon kişi x saat kazasız Çalışma saati” hedefıne ocak ayı ıçerısınde Ulaşmıştır. Bu süreyle bırlıkte yurt ıçı ve Uluslararası ış kazası ıstatıstıklerıne göre Önemlı bır başarıya ımza atan aksa enerjı, Örnek ışletmeler arasında yer almıştır.

Türkiye’nin yanı sıra Avrupa istatistikleri de kullanılarak gerçekleştirilen İSG değerlendirme ve geliştirme çalışmalarıyla, iş kazası ve meslek hastalıklarının önüne geçilmesi ve kazaların önlenmesi hedeflenmektedir. Bu çalışmaları, Aksa Enerji çalışanlarının %20’sinden oluşan ve çalışanların %70’inin temsil edildiği İSG Kurulu gerçekleştirmektedir. İSG Kurulu ve Sürdürülebilirlik Komitesi gerek İSG konuları gerekse sürdürülebilirlik ile ilgili konularda değerlendirmeler yaparak, CEO’ya raporlama yapmakla görevlidir.

2017 yılında toplam 23 kaza ve 2 ölümlü iş kazası meydana gelmiş olup herhangi bir meslek hastalığı ise bulunmamaktadır. Aksa Enerji, İSG standartlarını koruyabilmek için kazaların önlenmesine yönelik eğitimlere 2017 yılında ağırlık vermiş ve gerçekleştirilen toplam 21.183 saat eğitimin %70’i İSG konularına ayrılmıştır. Bu bağlamda 2017 yılı içerisinde yurt içi ve yurt dışı santrallerde İSG konularında toplam 1.466 kişiye 12.950 saat eğitim verilmiştir. Tüm çalışanlar iş yerinde meydana gelebilecek olası kazalara karşı alınan tedbirler ve acil durum planları hakkında bilgilendirilmiştir.