MENÜ EN

Çalışanlarımız

Çalışanlarımız Aksa Enerji’ nin en çok önem verdiği konular arasında gelmektedir. Aksa Enerji’de erişmek istediğimiz yüksek hedeflere en kaliteli insan gücüne sahip olarak ulaşacağının bilinci ile iyi eğitimli, yetenekli ve başarılı kişilerin istihdamına öncelik veriyoruz.  Çalışan politikamızın temelinde,“en değerli sermayemiz insan kaynağımızdır” prensibi bulunuyor. Bu ilkeden yola çıkarak; çalışanlarımız için mutlu ve verimli bir çalışma ortamı yaratmak öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Her seviye ve konu alanında Aksa Enerji’ nin uzun vadeli hedeflerine uygun insan kaynağı yetiştirmek ve bu kaynağı Aksa Enerji’de tutma hedefinden hareketle, çalışanların yeteneklerini en iyi şekilde değerlendirebilecekleri alanları belirlemeyi, kişisel ve mesleki gelişimlerini sağlayabilecekleri karşılıklı saygıya dayalı, motive edici ve dinamik bir çalışma ortamı yaratmak gayesindeyiz. Düzenli verilen eğitimler ve kariyer planlama sistemleri sayesinde çalışanların bireysel gelişimlerine paralel şekilde şirket gelişimine katkı verebildiği bir iş yeri olma vizyonuyla hareket ediyoruz. Aksa Enerji bünyesinde doğabilecek personel ihtiyacını kural olarak öncelikle terfi ve nakil yoluyla şirketin mevcut personel kaynaklarından karşılıyoruz. Gereken pozisyon iç kaynaklardan sağlanamadığı takdirde, dış kaynaklara başvuruyoruz. İşe alım sürecinde çalışanların gelişime açık, küresel teknolojik ilerlemelerden haberdar, şirket vizyonunu benimseyen ve bu vizyon doğrultusunda değer yaratmak için motivasyon sahibi olmalarına dikkat ediyoruz.Tüm bu süreçlerde fırsat eşitliğini gözetmek başta olmak üzere çeşitliliğe saygılı ve yetenekleri geliştirmeyi temel alan bir yaklaşım izliyoruz. Aksa Enerji’de çalışanlar stratejik hedeflerinin ve vizyonun belirlenmesinden bu hedeflerin uygulamaya konmasına kadar şirketi ilgilendiren tüm süreçlere aktif olarak katkıda bulunuyor.

YETENEK YÖNETİMİ

İş Gücü

2014 yıl  sonu itibarıyla Aksa Enerji bünyesinde 777 kişi çalışıyor. Çalışanlarımızın %34’ünü beyaz, %66’ sını mavi yakalılar oluşturuyor. Aksa Enerji çalışanlarının %15’i Genel Müdürlükte, %85’i ise enerji üretim santrallerinde ve işletmelerde görev yapıyor. 

Eğitimler

Aksa Enerji’de, çalışanlarının kişisel ve profesyonel gelişimlerini düzenli aralıklarla organize edilen eğitimlerle destekliyoruz  Verilen eğitimler ile çalışanların yeni beceriler geliştirmesini, teknolojinin ön planda olduğu ve birçok sektörü doğrudan etkileyen enerji sektöründe gerçekleşen gelişmelerden haberdar olmasını, performans ve yetkinliklerini geliştirmesini amaçlıyoruz.

2014 yılında 1.248 çalışana ve tedarikçiye eğitim verildi. Eğitimlerin konusu; yangın, ilk yardım, İSG, teknik eğitimler, finans eğitimi , çevre eğitiminin yanı sıra zaman ve stres yönetimi, SAP, piyasa ve mevzuat gibi çeşitli konu alanlarını kapsıyor. 2014 yılı içinde çalışanlarımıza 2.993 adam x saat çevre eğitimi verildi. 

SAĞLIKLI VE GÜVENLİ İŞ ORTAMI

Aksa  Enerji olarak  çalışan memnuniyeti ve verimliliğinin sürdürülebilir şekilde sağlanması için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının öneminin bilincindeyiz.  Hayata geçirdiğimiz iş sağlığı ve güvenliği (İSG) projelerini mevzuata ve küresel sektör standartlarına uyumlu şekilde ele alıyoruz. İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) konusunda Türkiye çapındaki tüm tesislerimizde ve hizmet aldığımız taşeron şirketlerde, ziyaretçiler ve ilişkide olunan kuruluşları da kapsayan entegre bir yaklaşım geliştirdik. İSG anlayışımız doğrultusunda tüm iş alanlarında potansiyel riskleri belirliyor ve bu risklerin en aza indirgenmesi için gerekli önlemleri alıyoruz. İş yerinde oluşabilecek kazalara karşı alınan tedbirleri, bu alanlarda verilen eğitimler aracılığıyla güçlendiriyoruz. İSG önlem ve uygulamalarımızı, çalışanlarımızın içselleştirerek bağlı kaldığı kalite sistemleri vasıtasıyla pekiştiriyoruz.

 

 

2013

2014

Ölümlü Kaza Sayısı

0

0

Kaza başına kayıp iş günü sayısı

24,3

7,5

 

Santrallerimizde 2013 ve 2014 yıllarında ölümlü iş kazası gerçekleşmemiştir. 2013 yılında kaza başına kayıp iş günü 24,3 iken 2014 yılında 7,5’dir. Kaza başına kayıp iş günü sayısında %70 azalma sağlanmıştırİş Sağlığı ve Güvenliği, Sürdürülebilirlik Komitemizin sosyal konular altında yönettiği konulardan olup raporlaması doğrudan CEO’ya yapılmaktadır.

Aksa Enerji tesisleri 2014 yılı itibariyle OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi belgelerine sahiptir.